ПРОДУКТИ

Зърнени култури
Зърнени култури
Пивоварен ечемик, царевица, хлебна пшеница, овес, фуражна пшеница, фуражен ечемик...
Маслодайни
Маслодайни
Слънчоглед, рапица...
Торове
Торове
Урея, амониев нитрат
Възможност за транспорт

Възможност за транспорт

Използваме лицензирани транспортни фирми. Гарантираме доставките на стоките навреме в съответствие с договорените графици на национално и международно ниво.


Работа с лицензирани лаборатории

Работа с лицензирани лаборатории

Използваме услугуте на лицензирани лаборатории, чрез които гарантираме високото качество на доставените стоки.


СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС